Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia 2021r.

Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia 2021r.

Od 19 kwietnia 2021r. do pracy stacjonarnej wracają placówki wychowania przedszkolnego. Dodatkowo możliwe będzie prowadzenie zajęć sportowych w określonych typach szkół. Uczniowie i słuchacze, przystępujący w najbliższej sesji egzaminacyjnej do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, będą mogli uczestniczyć stacjonarnie w zajęciach z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe). Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki »