XXIX Tydzień Kultury Języka w Województwie Świętokrzyskim

Tydzień Kultury Języka

Autor: mgr Elwira Wrona

XXIX  Tydzień Kultury Języka w Województwie  Świętokrzyskim

15 – 20 marca 2021r.

Motyw przewodni:

Przejrzysty ojczysty. Przez młodomowę do współczesnej kultury.

W tym roku w projekcie uczestniczy ponad 30 szkół z całego regionu, które organizują ciekawe wydarzenia. Ich wartością jest wielka różnorodność form podejmowanych aktywności. Każde spotkanie z językiem dostarcza konkretnej wiedzy, rozwija umiejętności w obszarach pisania, mówienia, słuchania, wyrażania własnych emocji i opinii, kształtuje postawy poprzez stwarzanie szansy uczestnictwa w kulturze wysokiej i w działaniach, które umożliwiają rozwój człowieka bez względu na wiek i osiąganie samorealizacji.

Czym jest młodomowa?

To inaczej slang młodzieżowy, zwany też językiem uczniowskim, gwarą młodzieżową, socjolektem młodzieżowym, który wyrósł na jedną z najbardziej dynamicznych i wpływowych odmian współczesnej potoczności. Posługuje się nim młodzież dla zabawy, rozgrywania relacji rówieśniczych czy odgradzania się od dorosłych. Posługują się nim także użytkownicy, którzy młodość metrykalną mają już za sobą, ale czują się młodzieńczo lub chcą uchodzić za młodych duchem i pełnych życiowej nonszalancji lub oddziaływać na młodych odbiorców. Kod młodości zyskuje więc na uniwersalności, gdyż staje się pożądanym elementem współczesnego outfitu i świadomości nie tylko nastolatka.

Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła włącza się również w tym roku  w obchody Tygodnia Kultury Języka. 

Obecna sytuacja epidemiologiczna uniemożliwia nam przeprowadzenie konkursów, które realizowaliśmy w minionych latach. 

W tym roku proponujemy Wam – drodzy Uczniowie inne formy konkursów polonistycznych:

  • Literacki Współczesna baśń, mit lub legenda (w tekście musza pojawić się elementy młodomowy, zawartość pracy - ok. 200 słów).
  • Słownikowy – należy stworzyć Słownik młodomowy zawierający co najmniej 10 haseł z objaśnieniem, może zawierać  odmianę wyrazu, sposób użycia; w/w pozycja słownikowa może  być ilustrowana.
  • Quiz językowy, w którym uczniowie na każdym poziomie będą mogli wykazać się znajomością naszego ojczystego języka. Przeprowadzony zostanie online.

Wszystkie konkursy przeznaczone są dla uczniów klas IV - VIII; będą przeprowadzane,  rozstrzygane osobno  dla każdego  z poziomów wiekowych.

Szczegółowe informacje uzyskacie od nauczycieli polonistów, możecie też kierować pytania   na mojego maila: ewrona@gzslagow.edu.pl

Prace pisemne należy wysłać  na mail swojego polonisty lub dostarczyć do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie - 24 marca 2021r.

Zapraszamy do udziału w w/w konkursach.