Podsumowanie konkursów bibliotecznych

Podsumowanie konkursów bibliotecznych

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/21 dla uczniów klas I - III zostały zorganizowane konkursy plastyczne: dwa biblioteczne – „Biblioteka moich marzeń” i „Życzenia dla biblioteki” oraz konkurs poświęcony promocji polskiej żywności „Zdrowe, smaczne, kolorowe - kupuję produkty krajowe”. Prace uczniów komisja oceniła w lutym, a 9 marca b.r. zostały wręczone nagrody książkowe zwycięzcom oraz pamiątkowe dyplomy pozostałym uczestnikom.

Wystawa prac


W konkursie „Biblioteka moich marzeń” pomysłowością i umiejętnościami plastycznymi mogli się pochwalić uczniowie klas I - II.

Laureatami zostali:

I miejsce - Maciej Jędras kl. Ib, Mikołaj Żebrowski kl. IIa

II miejsce - Jan Duda kl. Ib, Kamil Sadłocha kl. Ib, Dawid Bera kl. IIa, Angelika Biernat kl. IIb

III miejsce - Oliwia Maluszczak kl. Ia, Alan Kowalik kl. Ib, Nicola Biernat kl. IIb

W konkursie wzięli udział również: A. Jakubczyk kl.Ia, A. Bera kl.Ia, W. Kokosa kl. Ib, N. Kubacka kl. Ib, N. Łodej kl. Ib, N. Nadziałek kl. IIa, M. Świątek kl. IIa, A. Walczyk kl. IIa, G. Majewska kl. IIb.

„Życzenia dla biblioteki” w formie samodzielnie wykonanych, kolorowych kartek przekazały: E. Bera kl. IIIa, G. Murzec kl. IIIa, B. Serwata kl. IIIb  i J. Masternak kl.IIIb

Prace nadesłane do konkursu „Zdrowe, smaczne, kolorowe - kupuję produkty krajowe” były przemyślane, bardzo pracochłonne i mogłyby reklamować naszą polską żywność. Wzięli w nim udział uczniowie SP w Łagowie: Szymon Sobieraj kl. Ia, Marcel Świątek kl. IIa, Mikołaj Żebrowski kl. IIa, Oliwia Łata kl. IIb oraz Filii SP w Lechówku: Natalia Zaleś, Zofia Podsiadło, Mateusz Rak i Nikola Mizera.

Gratulujemy i wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursach.

Nauczyciel-bibliotekarz