Wielkanocne projekty językowe

Wielkanocne projekty językowe

W ostatnim tygodniu marca nauczyciele języka angielskiego przeprowadzili w klasach II i III lekcje o tematyce świątecznej. Dzieci poznały nazwy symboli wielkanocnych, śpiewały świąteczną piosenkę oraz dowiedziały się na czym polega zabawa Easter egg hunt (szukanie wielkanocnych jajek).

W dniach od 18 do 29 marca 2021r. chętni uczniowie klas IV - VIII realizowali świąteczny projekt - prezentacje multimedialne o tematyce wiosenno - wielkanocnej w języku angielskim.

Cele projektu:

  • poznanie, utrwalenie i poszerzenie zasobu słownictwa związanego z tematyką wiosenno - wielkanocną,
  • porównanie tradycji i obrzędów w Polsce i Wielkiej Brytanii,
  • zachęcanie do samodzielnej nauki, poszukiwania wiedzy, pracy ze słownikiem.

Wszyscy chętni uczniowie klas VII i VIII w dniach od 18 do 29 marca mogli wykonać kartki wielkanocne dowolną techniką z życzeniami w języku niemieckim.

Cele akcji: 

  • doskonalenie umiejętności pisania życzeń w języku niemieckim,
  • rozwijanie zainteresowań plastycznych uczniów inspirowanych zwyczajami i tradycjami Świąt Wielkanocnych,
  • kultywowanie zwyczaju wysyłania tradycyjnych kartek świątecznych,
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej.

Z wysłanych prac uczniów została sporządzona galeria kart wielkanocnych w języku niemieckim oraz galeria prac o tematyce wiosenno- wielkanocnej w języku angielskim.

Nauczyciele języków obcych

Galeria zdjęć »