Edukujemy – pomagamy

Nasza szkoła uczestniczyła w V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu  Ekologicznego „Edukujemy – pomagamy”, którego inicjatorem była Organizacja Odzysku REBA z siedzibą w Warszawie. 

Konkurs polegał na zbiórce zużytych baterii przez uczniów klas 1-8 w roku szkolnym 2019/20.

Szkoła za systematyczną zbiórkę, dużą ilość oddanych baterii uzyskała tytuł laureata konkursu ekologicznego i otrzymała nagrody  książkowe. 

Serdecznie dziękujemy uczniom , rodzicom i nauczycielom, którzy włączyli się w przeprowadzoną akcję. W bieżącym roku szkolnym nadal  kontynuujemy działania ekologiczne. W budynku szkoły na korytarzach znajdują się oznakowane kartony, do których należy wrzucać zużyte baterie. 

Opiekunowie konkursu E. Zwolińska i B. Kozieł.