Zmiana planu w maju - każda środa dniem wolnym od komputera

Po konsultacjach z Radą Pedagogiczną podjęta została decyzja o zmianie planu nauczania.

W środy uczniowie nie będą korzystać z komputerów ani urządzeń mobilnych. Zadawane będą tylko prace praktyczne z plastyki, techniki, muzyki i wychowania fizycznego w formie zadań do wykonania bez oceny.

Zdzisław Zwoliński
dyrektor