Podziękowania

Pragniemy podziękować Przedsiębiorstwu Projektowo – Budowlano – Handlowemu PROBUDEX Sp. z o.o działającemu na terenie Kopalni Kruszywa Łagów V za nieodpłatne przekazanie Gminnemu Zespołowi Szkół w Łagowie nowego sprzętu komputerowego. 

Ten szlachetny gest  ze strony miejscowego przedsiębiorcy z pewnością przyczyni się do wsparcia zdalnego kształcenia naszej młodzieży szkolnej.

Z wyrazami szacunku
Dyrekcja Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie