Nauczanie na odległość do 26 kwietnia 2020r.

Okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ulega wydłużeniu do 26 kwietnia 2020r.

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej  »