Majowe święta - dni, o których należy pamiętać

Autorzy: mgr Renata Bryk, mgr Grzegorz Bera

Miesiąc maj jest dla współcześnie żyjących Polaków czasem szczególnym, podczas którego obchodzimy wiele ważnych świąt.  Obecnie w Polsce jest siedem świąt o randze państwowej, trzy z nich są dniami ustawowo wolnymi od pracy. Istnieją również święta nieokreślane jako państwowe, ale  ustanowione w drodze innych ustaw, czego przykładem jest Dzień Flagi Państwowej obchodzony od 2004r.

Apelujemy do społeczności szkolnej abyśmy upamiętnili święta majowe wywieszając flagę państwową przed swoim domem.


1 maja to Święto Pracy

Jest potoczną nazwą Międzynarodowego Dnia Solidarności Ludzi Pracy. Na świecie po raz pierwszy obchodzone było 1 maja 1890 roku, na pamiątkę tłumienia strajku i ofiar śmiertelnych  wśród robotników z Chicago, domagających się 8-godzinnego dnia pracy. Huczne obchody tego święta pamięta z pewnością pokolenie Polaków żyjących w czasach PRL - od tego momentu jest świętem państwowym oraz dniem wolnym od pracy. Jego obchody polegały głównie na uczestnictwie w pochodach, które były często wymuszane przez zakłady pracy oraz szkoły. Obchody Święta Pracy straciły na popularności po 1989 roku, co było spowodowane niechęcią do starego ustroju.

1 maja jest również czczony przez Kościół katolicki jako Święto Józefa Robotnika. Proklamował je papież Pius XII 1 maja 1955 roku, nadając w ten sposób religijne znaczenie obchodzonemu od 1890 roku świeckiemu Świętu Pracy. W tym dniu Kościół w sposób szczególny pragnie zwrócić uwagę na pracę ludzką, zarówno w aspekcie wartości chrześcijańskich, jak i społecznych, ogólnoludzkich i narodowych.


2 maja Święto Flagi Państwowej

Ustanowione w 2004 roku, aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.

Dlaczego Dzień Flagi obchodzimy 2 maja?

Data święta flagi nie jest przypadkowa i ma swoje uzasadnienie historyczne. Jedno z nich to fakt, że 2 maja 1945 roku polscy żołnierze z 1 Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa w Berlinie. Zdobywając stolicę hitlerowskich Niemiec, polscy żołnierze przyczynili się do zakończenia II wojny światowej oraz działań zbrojnych w Europie. Co więcej, w czasach PRL drugiego maja, a więc po Święcie Pracy, obywatele mieli nakaz zdejmowania biało-czerwonych flag, tak aby nie były one widoczne podczas nieuznawanego przez władze komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja.

W dniu 2 maja obchodzimy również Dzień Polonii, czyli święto Polaków mieszkających poza granicami naszej Ojczyzny.