Pamięć jest w nas…

Autor: mgr Elwira Wrona

229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W coroczny kalendarz szkolnych uroczystości naszej placówki wpisana jest akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W tym roku cześć twórcom w/w konstytucji zmuszeni jesteśmy oddać bez hucznych akademii, śpiewu, wiwatów. Możemy to jednak uczynić poprzez wywieszenie flagi naszej Ojczyzny.

Świętując  współcześnie rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, kojarzymy ją z nowoczesnym aktem prawnym, ważnym momentem w historii Polski i raczej trudno nam sobie uświadomić, że ci, którzy w burzliwej atmosferze pracowali nad  jej uchwaleniem, nazywali ją ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny.

229 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja.

Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.

Konstytucja straciła znaczenie już 24 lipca 1792 roku. Wtedy to Stanisław August Poniatowski przystąpił do konfederacji targowickiej.

W 1793 roku przestała obowiązywać jako akt prawny.

Dopiero 30 kwietnia 1990 roku Sejm przywrócił Święto Narodowe Trzeciego Maja.
W ten sposób tradycja sięgająca roku 1791 wróciła.

Ilustracja: obraz Kazimierza Wojniakowskiego z 1806 roku - Uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 roku (domena publiczna).