Tydzień Geomorfologii

6 marca 2020 roku, w Gminnym Zespole Szkół  w Łagowie odbyły się warsztaty terenowe pod hasłem „Wędrówka kropli wody”.

W ramach obchodów  (2-8.03.2020 r.), ogłoszonego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Geomorfologów. (International Association of Geomorphologists (IAG) (http://www.geomorph.org/, a w Polsce zainicjowanych przez Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich (SGP) (Association of Polish Geomorphologists) (http://www.sgp.org.pl), 6 marca 2020 roku, w Gminnym Zespole Szkół  w Łagowie odbyły się warsztaty terenowe pod hasłem „Wędrówka kropli wody”. Celem Tygodnia Geomorfologii organizowanego w ośrodkach akademickich (geograficznych) w całej Polsce jest upowszechnianie GEOMORFOLOGII jako dziedziny naukowej, popularyzacja jej problematyki badawczej, metodyki badań i znaczenia aplikacyjnego.

Zajęcia dla grupy siódmoklasistów w GZS w Łagowie zostały przeprowadzone przez nauczycieli akademickich Małgorzatę Ludwikowską-Kędzia, pracownika Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku (IGNŚ) Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Małgorzatę Wiatrak, pracownika Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach a także Jolantę Świt, nauczyciela geografii GZS w Łagowie. Warsztaty otworzył burmistrz Łagowa Paweł Marwicki wraz z dyrektorem szkoły Zdzisławem Zwolińskim.

W pierwszej części zajęć uczniowie uczestniczyli w wykładzie połączonym z praktycznymi ćwiczeniami, a dotyczącym rzeźbotwórczej roli wody w obszarach zbudowanych ze skał węglanowych, uwarunkowań przebiegu procesów krasowych dominujących w gminie Łagów, m.in. badali przepuszczalność skał występujących w najbliższej okolicy. Druga część warsztatów odbyła się w terenie, na stokach Wału Małacentowskiego, gdzie uczniowie wraz z prowadzącymi podjęli próbę rozwiązania zagadki powstania licznie występujących tam owalnych zagłębień wypełnionych wodą.

Uczniowie podzieleni na pięć drużyn rywalizowali w konkursie o tytuł „Młodego Geomorfologa”. Najlepszą drużyną okazała się drużyna 5 w składzie: Kotwa Wiktoria (klasa 7b), Mruk Agata (klasa 7b), Kołbuc Paweł (klasa 7a) i Herbuś Szymon (klasa 7a).

Przeprowadzone warsztaty były dla uczniów niezwykłą lekcją, która pozwoliła im choć w małym stopniu zrozumieć i zobaczyć świat takim, jakim go widzą geomorfolodzy. Co istotne, uświadomiła im również zagrożenia związane ze zjawiskami krasowymi.

Organizatorzy mają nadzieję, że były to pierwsze z wielu kolejnych, tego typu spotkań.

Organizatorzy warsztatów terenowych

Galeria zdjęć »