Podsumowanie projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE KIELECKIM”

Autor: mgr Ewa Piątek

20 grudnia 2019 roku w budynku Państwowego Inspektoratu Pracy, odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE KIELECKIM”, w którym nasza szkoła jako jedyna w gminie Łagów wzięła udział.

W projekcie uczestniczyło 109 nauczycieli z 14 szkół i 250 uczniów z terenu powiatu kieleckiego. Przedsięwzięcie było realizowane pod honorowym patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz merytorycznym patronatem Starosty Powiatu Kieleckiego.

Celem projektu było przybliżenie zasad bezpieczeństwa dzieci w placówkach oświatowych, w ruchu drogowym, w gospodarstwie rolnym oraz w czasie wakacji.

Nasza szkoła przeprowadziła szereg działań przy współpracy z KRUS, Policją, Strażą Pożarną jak i Państwowym Inspektoratem Pracy, reprezentowanym przez pana Stanisława Golmento, który zaszczycił nas swoją obecnością podczas akcji Cały Łagów czyta dzieciom.

Podziękowanie za udział w projekcie zostało złożone na ręce Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie oraz koordynatora projektu.

Galeria zdjęć »