Kontakt

Gminny Zespół Szkół w Łagowie

  • Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich
  • Branżowa Szkoła I-go Stopnia
  • Punkt Przedszkolny w GZS w Łagowie


ul. Zapłotnia 2
26-025 Łagów

tel./fax: 41 30 74 018
tel./fax: 41 30 74 730

e-mail: gzslagow1@gmail.com

NIP: 657-29-09-772
REGON: 260640778