Świetlica i stołówka

Świetlica i stołówka

Przy Gminnym Zespole Szkół w Łagowie działa świetlica oraz stołówka szkolna. Korzystają z nich zarówno uczniowie szkoły podstawowej jak i szkoły branżowej.

W świetlicy uczniowie oczekując na odwóz mogą przyjemnie spędzić czas pod czujnym okiem wychowawców korzystając z gier, uczestnicząc w organizowanych konkursach, zabawach, quizach. Tutaj można odrobić pracę domową, nadrobić zaległości w nauce z pomocą nauczycieli.