Święto Patrona naszej szkoły – Batalionów Chłopskich

Święto Patrona naszej szkoły – Batalionów Chłopskich
27 maja odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji 48. rocznicy nadania naszej placówce imienia Batalionów Chłopskich.
Kiedy wybuchła II wojna światowa, a Polska stała się jej pierwszą ofiarą, we wrześniu 1939 roku społeczeństwo polskie nie pogodziło się z utratą niepodległości. W tym celu zaczęto tworzyć ruch oporu przeciw okupantowi niemieckiemu., który polegał między innymi na tworzeniu tajnych organizacji na wzór wojskowych. Jedną z dwóch największych, obok Armii Krajowej, były Bataliony Chłopskie. Pamięć o naszym Patronie jest wciąż żywa. Wplata się w historię naszej Małej Ojczyzny cieniami poległych, wyrasta z jeszcze żyjących uczestników walk. Niech Ich bohaterstwo będzie wzorem gorącego patriotyzmu, a wielki tragizm owych dni przestrogą i nauką dla przyszłych pokoleń.
,,Żołnierzy zginęło wielu,
A dzięki Ich ofiarności,
Mój drogi przyjacielu,
Dziś możesz żyć w radości...