Edukacja z wojskiem

Edukacja z wojskiem

22 maja w naszej szkole gościli żołnierze z obrony terytorialnej.  Celem zajęć, które zostały przeprowadzone dla uczniów klas ósmych, było podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków, umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. Uczniowie zostali przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dowiedzieli się  czym jest „plecak przetrwania” .  Zajęcia praktyczne z jego wykorzystaniem uświadomiły młodzieży jego przydatność. 
Z kolei uczniowie klas pierwszych mieli możliwość „ przewieźć się”   samochodem wojskowym.