Nasi uczniowie na szkoleniu kandydatów do pocztów sztandarowych w Kielcach

Nasi uczniowie na  szkoleniu  kandydatów do pocztów sztandarowych w Kielcach

25 kwietnia w Zespole Szkół nr 3 w Kielcach odbyło się podstawowe szkolenie kandydatów do szkolnych pocztów sztandarowych  z terenu województwa świętokrzyskiego.

Szkołę Podstawową w Łagowie reprezentowali uczniowie klas VII, którzy dostąpią zaszczytu reprezentowania naszej placówki w poczcie sztandarowym od przyszłego roku szkolnego. Byli to; Aleksandra Krawętkowska, Julia Zielińska, Magdalena Kołbuc, Julia Chruścicka, Dawid Hospod i Kornel Zieliński.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez grupę  rekonstrukcyjną  Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich pod patronatem Kuratorium Oświaty w Kielcach.

 Podczas musztry uczniowie zapoznali się m.in., z: prawidłowym marszem, odpowiednim trzymaniem sztandaru oraz oddawaniem  honoru sztandarom.

Autor: Grzegorz Bera

Galeria: