Dzień Otwarty Punktu Konsultacyjnego

Ogłoszenie

W ramach projektu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty ,,Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej i Świętokrzyskiej Sieci Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego szkół/placówek" w dniu 25 kwietnia 2024 roku w godz.8.30-12.30 w ramach współpracy Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie  i Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie odbędzie się Dzień Otwarty Punktu Konsultacyjnego.