Orłowiny

Orłowiny 24.09.2023

 O historii Orłowin nie wolno zapomnieć ….

 Być może gdzie indziej są ziemie piękniejsze,

Być może bujniejsza, zieleńsza jest zieleń,

Być może gdzie indziej …. 

Lecz sercu jest droższa Polska 

Słowa te wyrecytowane podczas  patriotycznej uroczystości  upamiętniły tragiczne losy mieszkańców dawnych Orłowin.

 
  24 września w orłowińskim lesie licznie przybyli goście m.in.  samorządowcy, mieszkańcy  gminy Wojciechowice, delegacja nauczycieli,  dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ofiar Katynia w Gierczycach,  władze samorządowe Miasta i Gminy Łagów, leśnicy Nadleśnictwa Łagów, nauczyciele, dyrekcja Gminnego Zespołu Szkól w Łagowie oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy  gminy Łagów oddali cześć  bohaterskim przodkom. Po eucharystii poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów oraz zapaliły znicze pod krzyżem i tablicą poświęconą tym, którzy żyli i mieszkali w Orłowinach.
Od lat tradycją jest, iż nasi uczniowie w  montażu słowno – muzycznym przypominają nam wszystkim, że o historii Orłowin nie wolno zapomnieć. Ma to duże znaczenie szczególnie dzisiaj, kiedy patriotyzm i polskość stają się niemodne. Młodzi recytatorzy przybliżyli historię Orłowin i postać i postać Antoniego Małka – tutejszego nauczyciela, który w 1940 roku został zamordowany w Katyniu.

Drogi Młody Przyjacielu ze szkolnej ławy i Ty trochę starszy – pamiętajcie, że to,

 że mieszkacie na ziemi, która Was żywi, że możecie w domu, w szkole i kościele mówić

 i modlić się po polsku, że jesteście wolnymi Polakami zawdzięczacie między innymi

 Antoniemu Małkowi. Pamiętajmy o Nim!

Galeria:.