Udział uczniów klas trzecich w Projekcie Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”

Udział uczniów klas trzecich w Projekcie Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”

Autor: Renata Siwoń

Uczniowie klas trzecich ze Szkoły Podstawowej w Łagowie i Szkoły Filialnej w Lechówku uczestniczyli w programie nauki pływania „Umiem pływać”. 

Zajęcia odbywały się na pływalni w Baćkowicach od 15 września do 17 listopada 2022 r. w wymiarze 20 godzin. Prowadzili je instruktorzy nauki pływania. Uczniowie na lekcje pływania dojeżdżali autobusem szkolnym udostępnionym bezpłatnie przez gminę pod opieką wychowawców: Renaty Siwoń i Marzeny Dzioby. W ramach zajęć uczniowie zdobyli podstawowe umiejętności w pływaniu oraz  uczestniczyli w szkoleniu na temat zasad bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych prowadzonym przez pracownika Świętokrzyskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikat ukończenia podstawowego kursu pływania.

Galeria zdjęć »