Znicz Pamięci

Znicz Pamięci

Autor Jolanta Świt

28 października wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu wraz z opiekunami wzięli udział w akcji „Znicz Pamięci”, której celem nadrzędnym jest m.in. kultywowanie tradycji, dbanie o nasze dziedzictwo kulturowe oraz promowanie postaw prospołecznych, patriotycznych i obywatelskich wśród młodzieży, a która wpisuje się w akcję Ministerstwa Edukacji i Nauki – „Szkoła Pamięta”. 

Jak co roku,  już od 7 lat uczniowie – wolontariusze z Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie porządkowali opuszczone i zaniedbane groby na Cmentarzu Parafialnym w Łagowie, by w ten sposób uczcić pamięć o zmarłych, których nagrobkami z różnych powodów już nikt się nie zajmuje. Na każdej uporządkowanej mogile wolontariusze zapalali znicze, ofiarowane przez uczniów, rodziców i pracowników szkoły. Młodzież również uporządkowała pamiątkowe nagrobki, które zostały odnowione, dzięki środkom zebranym podczas organizowanych kwest na rzecz ratowania zabytkowych pomników oraz pomnik bohaterów poległych podczas II wojny światowej. 

Uczniowie klas I-III Szkoły Filialnej w Lechówku odwiedzili znajdująca się w Złotej Wodzie mogiłę pomordowanych w czasie II wojny światowej mieszkańców Lechówka. Dzieci uporządkowały grób oraz uczciły pamięć zmarłych poprzez modlitwę i zapalenie zniczy. 

Wszystkim wolontariuszom oraz darczyńcom zniczy: rodzicom, uczniom i pracownikom szkoły serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie w zorganizowaniu akcji.

Galeria zdjęć »