Pola Nadziei

Pola Nadziei

Autor: Jolanta Świt

Październik to miesiąc rozpoczynający międzynarodowy program, którego zadaniem jest pozyskiwanie środków na funkcjonowanie hospicjum, ale także szerzenie idei hospicyjnej, propagowanie bezinteresownej pomocy dla bliźniego w potrzebie, zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej potrzeb fizycznych, psychicznych i duchowych osób chorych i cierpiących. 

6 października 2022 roku odbyła się uroczysta inauguracja XIII edycji kampanii „Pola Nadziei” z udziałem senatora RP Krzysztofa Słonia, świętokrzyskiego kuratora Kazimierza Mądzika, bp Andrzeja Kalety, nauczyciel, uczniów, rodziców, w kościele p.w. św. Franciszka z Asyżu w Kielcach, w której wzięli udział wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu z Łagowa. Po mszy świętej zgromadzeni goście wzięli udział w spotkaniu informacyjno-integracyjnym, którego celem było zaprezentowanie przez koordynatora wolontariatu hospicyjnego panią Dominikę Borkowską portalu „Hospicjowo” oraz poznanie historii rodzin podopiecznych hospicjum im Matki Teresy z Kalkuty. Tradycyjnie częścią inauguracji „Pól Nadziei” było przekazanie wszystkim przedstawicielom szkół cebulek żonkili, które zostały zasadzone w dniach 10 – 13 października przez wolontariuszy SKW przed budynkiem Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie oraz uczniów Małego Wolontariatu pod opieką pani Ewy Rycąbel, pani Małgorzaty Zielonki i pani Agaty Bochniak wokół Szkoły Filialnej w Lechówku. Na żonkilowych rabatach zostały posadzone także cebulki, które Szkolny Klub Wolontariatu otrzymał od rodziców i uczniów GZS w Łagowie. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za ogromna ofiarność i przyłączenie się do żonkilowej kampanii. 

Autor: Jolanta Świt

Galeria zdjęć »