Akcja #Sprzątamy dla Polski

Akcja #Sprzątamy dla Polski

Autor: Elżbieta Zwolińska

4 października 2022 roku uczniowie Gminnego Zespoły Szkół w Łagowie wraz z wychowawcami i nauczycielami aktywnie włączyli się do akcji ekologicznej #SprzątamydlaPolski. Akcja objęta została honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji i Nauki.

Uczniowie wyposażeni w rękawice i worki na śmieci ruszyli do sprzątania.

 Uczestnicy akcji oczyścili drogi i ścieżki którymi uczęszczają do szkoły, rynek w Łagowie, ulice przyległe do terenu szkoły oraz publiczne tereny zielone. 150 młodych ludzi zebrało 19 worków różnych śmieci. Dużą cześć stanowiły odpady plastikowe i puszki.

Efektem akcji będzie czyste środowisko lokalne i wzrost świadomości ekologicznej.

Galeria zdjęć »