„Wygrajmy ze smogiem” NASK ESA

„Wygrajmy ze smogiem” NASK ESA

Autor: Jolanta Świt

W październiku 2021 roku Gminny Zespół Szkół przystąpił do ogólnopolskiego programu edukacji ekologicznej dla szkół podstawowych „Wygrajmy ze smogiem”. 

Przez dwa lata nasza szkoła będzie realizować szereg działań o charakterze edukacyjnym, informacyjnym i warsztatowym. W ramach tego przedsięwzięcia szkoła nawiązała współpracę z Europejskim Instytutem na rzecz Demokracji oraz NASK ESA (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa- Edukacyjna Sieć Antysmogowa). Najważniejszym celem projektu będzie edukacja dzieci i młodzieży, rodziców oraz dostarczenie narzędzi dydaktycznych dla nauczycieli w obszarze ochrony czystości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki smogu: przyczyn jego powstawania, wpływu na zdrowie oraz możliwych działań, które pozwolą na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Szkolnymi koordynatorami projektu są: Jolanta Świt i Małgorzata Woźniak-Gulińska. 

Od czego zaczęliśmy działanie? Przede wszystkim od szeregu szkoleń dla koordynatorów projektu w szkole. Kolejnym krokiem realizacji zadań w ramach tego programu była kampania informacyjna – ulotki dla rodziców podczas Spotkania z Rodzicami w dniu 10 maja 2022 roku, gazetki informacyjne, plakaty w szkole, informacja dla nauczycieli o realizowanym programie, warsztaty dla klas VII i VIII oraz klas 0a i 0b.

Przez dwa lata programu nie będziemy działać sami! Wyjdziemy również do lokalnej społeczności, by uzyskać jak największy efekt. „Wytropimy smog”, policzymy lokalne „kopciuchy” i zrobimy wszystko, by nasze otoczenie miało wiedzę i świadomość, że wspólne działania w zakresie ochrony czystości powietrza przyniesie nadzieję na lepsze jutro. Chcemy również poprzez nasze działania w szkole zasłużyć na tytuł „EKO-SZKOŁY”. 

Galeria zdjęć »