Egzamin na kartę rowerową

Egzamin na kartę rowerową

Autor: Wiesław Nawrocki

W dniach 11 – 21.06.2022 r. w Szkole Podstawowej w Łagowie odbywał się egzamin na kartę rowerową.

Część teoretyczna odbyła się w formie pisemnej i polegała na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 25 pytań. Do pozytywnego zaliczenia testu należało uzyskać minimum 80% prawidłowych odpowiedzi.

Zakres tematyczny testu obejmował ogólne przepisy ruchu drogowego, rozpoznawanie znaków i sygnałów drogowych, wyposażenie roweru, pierwszeństwo przejazdu, zachowanie rowerzysty i pieszego na drodze oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Część praktyczna odbyła się w dniu 21.06.2022 r.

Ocenie podległo:

  • płynne wykonywanie manewrów w ruchu drogowym podczas jazdy rowerem,
  • odpowiednia pozycja rowerzysty podczas jazdy oraz umiejętność zwracania uwagi na znaki i innych uczestników ruchu drogowego,
  • umiejętne sygnalizowanie zmian kierunku jazdy oraz upewnianie się o możliwości ich wykonania,
  • jazda wytyczonym pasem ruchu oraz umiejętność hamowania i zatrzymywania pojazdu w określonym miejscu.

Do części teoretycznej przystąpiło 78 uczniów, z czego 42 uzyskało wynik pozytywny. Do części praktycznej przystąpiło 41 uczniów, wszyscy otrzymali wynik pozytywny, a sam egzamin wzbudził u uczniów ogromne emocje.

Serdeczne podziękowania kierujemy do policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach za pomoc w przeprowadzeniu części praktycznej egzaminu. Mamy nadzieję, że nasza współpraca poprawi bezpieczeństwo na lokalnych drogach.

Jeśli będą chętni uczniowie, kolejną edycję egzaminu planujemy w październiku 2022 roku.

Galeria zdjęć »