Otwarcie Sali Integracji Sensorycznej

Otwarcie Sali Integracji Sensorycznej

22 lutego 2022r. w Gminnym Zespole Szkół w Łagowie miało miejsce uroczyste otwarcie sali integracji sensorycznej (SI). Na cel ten zostały pozyskane dodatkowe środki z rezerwy oświatowej w wysokości 15,000zł. Za tę kwotę zakupiono wyposażenie do sali SI, natomiast ze środków własnych wymurowana została ścianka działowa, zakupiono panele podłogowe oraz rolety okienne. Koszt wkładu własnego to ponad 6 000 zł. Sala wyposażona została także w belkę do podwieszania sprzętu, którą  podarował pan Marcin Szostak, za co serdecznie dziękujemy. 

Sala ta będzie służyła wszystkim uczniom Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie, szczególnie najmłodszym. Dyrekcja Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie złożyła w tym celu wniosek do samorządu o dodatkowe środki na prowadzenie zajęć specjalistycznych terapii integracji sensorycznej.

W otwarciu sali SI wzięli udział: Burmistrz Miasta i Gminy  Łagów pan Paweł Marwicki, Sekretarz pani Małgorzata Sitarz, Skarbnik pani Anna Rycąbel, Przewodnicząca Komisji Oświaty przy Radzie Miejskiej pani Zuzanna Grochowina, Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie pan Zdzisław Zwoliński, Zastępcy Dyrektora: pani Ewa Mikulko, pan Mirosław Gadowski, przedstawiciele Rady Rodziców: pani Klaudia Walczyk i pani Monika Biesiada, koordynator punktów i oddziałów przedszkolnych pani Ewa Pątek oraz opiekun sali pani Ewa Bednarz.

Funkcjonowanie sali sensorycznej pozwoli nam poszerzyć i uatrakcyjnić ofertę przedszkola wpływając pozytywnie na sprawność fizyczną dzieci, funkcjonowanie emocjonalno-społeczne,  zmysłowe, co będzie miało odzwierciedlenie w postępach dzieci w nauce.

Cieszymy się, że dzięki środkom z zewnątrz i współpracy z Radą Rodziców i samorządem udało się uatrakcyjnić proces edukacyjny w Gminnym Zespole Szkół w Łagowie.