Dla Ziemi, dla siebie

Dla Ziemi, dla siebie

Autor: Ewa Rycąbel

„Przyroda jest wieczna, jeżeli jest bezpieczna”

Nasza szkoła w tym roku szkolnym dołączyła do programu edukacji ekologicznej dla Powiatu Kieleckiego pn. „Dla Ziemi, dla siebie”. 

Celem podjętych działań jest stałe poszerzanie wiedzy dzieci i młodzieży, a za ich pośrednictwem dorosłych mieszkańców powiatu kieleckiego o elementach środowiska naturalnego, formach ochrony przyrody, wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, troski o najbliższe otoczenie, jak również promowanie i rozwijanie nawyku segregacji odpadów. Uczestnicy programu poznają zasady ochrony przyrody, wód, powietrza, ekosystemu leśnego, krajobrazu. Uczą się też selektywnej zbiórki odpadów, różnorodności gatunkowej ptaków, problemów zwierząt dziko żyjących i udomowionych, jak również znaczenia owadów zapylających.

W tegorocznej odsłonie programu zorganizowano konkurs plastyczny pn. „Mój ekologiczny tydzień” skierowany do najmłodszych uczniów klas „0” oraz I-III szkół podstawowych z powiatu kieleckiego. Każdy oddział naszej placówki stworzył pracę konkursową, w której zaprezentował swój pomysł na ekologiczne działania.  Plakaty zostały złożone w Starostwie Powiatowym w Kielcach. Dzieci wykazały się ogromną kreatywnością, co widać na powstałych pracach. 

Wyniki poznamy niebawem. 

Trzymamy kciuki!

Koordynator projektu,
Ewa Rycąbel

Galeria zdjęć »