Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Autor: Jolanta Świt

5 grudnia to Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1985 roku. W naszej szkole w tym roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza obchodziliśmy 2 grudnia pod hasłem „Pomoc daje moc!”.

Z tej okazji Szkolny Klub Wolontariatu „Team Wielkiego Serca” ogłosił konkurs plastyczny dla uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie oraz szkoły filialnej w Lechówku, którego celem było propagowanie empatii, idei wolontariatu, pomocy innym, zwrócenie uwagi na potrzebę pomagania w środowisku lokalnym oraz zachęcenie uczniów do bycia wolontariuszem.

Laureatami konkursu zostali następujący uczniowie:

w kategorii młodszej- klasy: 0-III:

  • I miejsce - Emilia Duda-klasa 0b
  • II miejsce - Gabriela Łata-klasa Ia
  • III miejsce - Seweryn Duda-klasa Ib
  • wyróżnienie: Milena Gadowska- klasa I Lechówek, Szymon Sobieraj-klasa IIa

w kategorii starszej- klasy: IV-VIII

  • I miejsce -Agnieszka Skobel-klasa VIIIb
  • II miejsce - Julia Pióro-klasa Vb 
  • III miejsce – Roksana Kołbuc- klasa VIIa
  • wyróżnienie: Julia Skowrońska- klasa VIIIb, Patryk Maluszczak- klasa VIIb

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w wielu konkursach. Pamiętajmy także, że 5 grudnia to święto tych, którzy dobrowolnie, bez wynagrodzenia wykonują pracę na rzecz potrzebujących, wspierają działania ludzi o ogromnych sercach na całej Ziemi, przez co czynią świat lepszym.

Galeria zdjęć »