Październik Miesiącem Cyberbezpieczeństwa

Październik Miesiącem Cyberbezpieczeństwa

Październik to Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa (European Cyber Security Month). Ogólnoeuropejska kampania, znana jako ECSM, organizowana jest przez Agencję Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) z inicjatywy Komisji Europejskiej. Celem inicjatywy jest podnoszenie świadomości bezpieczeństwa w Internecie. 

Uczniowie w ramach zajęć z informatyki mieli możliwość zapoznać się z aktualnie występującymi zagrożeniami na jakie są narażeni korzystając z sieci oraz sposobami przeciwdziałania.

Galeria zdjęć »