Gminne Forum Dobrych Praktyk Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego

Gminne Forum Dobrych Praktyk Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego

Autor: Ewa Piątek

22 października 2021r. w Gminnym Zespole Szkół w Łagowie odbyło się I Gminne Forum Dobrych Praktyk Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego. 

Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz samorządowych na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy w Łagowie panem Pawłem Marwickim, sekretarzem panią Małgorzatą Sitarz oraz przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej i Sportu panią Zuzanną Grochowiną.

W spotkaniu brali udział również dyrektorzy szkół i przedszkoli wraz z nauczycielami z terenu gminy Łagów:

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Piotrowie pani Małgorzata Bęben wraz z nauczycielami: p. Wiolettą Śliwińską, p. Katarzyną Rusin i p. Justyną Kosztowniak.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zbelutce pani Elżbieta Ginał wraz z nauczycielami: p. Katarzyną Jędras, p. Anną Starostą, p. Moniką Jurasz.

Dyrektor Przedszkola Publicznego ,,Tęcza” w Łagowie pani Jolanta Gadowska wraz z nauczycielem p. Justyną Tomczyk.

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie pan Zdzisław Zwoliński , z-ca dyrektora p. Mirosław Gadowski, z-ca dyrektora p. Ewa Mikulko wraz z nauczycielami: p. Moniką Durlej, p. Ewą Rycąbel, p. Moniką Murzec – Papież, p. Małgorzatą Zielonką, p. Beatą Zacharską, p. Ewą Piątek, p. Anetą Kwiatek, p. Małgorzatą Kotwą, p. Ewą Bednarz p. Mileną Michalczyk-Sieradzką i p. Karoliną Górecką.

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie pan Zdzisław Zwoliński dokonał oficjalnego otwarcia forum. Głos zabrał również wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach pan Piotr Zimoch, który połączył się z nami online oraz Burmistrz Miasta i Gminy Łagów pan Paweł Marwicki jak również sekretarz Małgorzata Sitarz.

Następnie odbyła się część merytoryczna, którą prowadziła z-ca dyrektora pani Ewa Mikulko. Nauczyciele wychowania przedszkolnego z poszczególnych placówek zaprezentowali swoje innowacyjne działania, którymi chcieli się pochwalić .

Celem I Gminnego Forum Dobrych Praktyk Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego była wymiana doświadczeń związanych z realizacją działań, jakie podejmują nauczyciele wychowania przedszkolnego w swojej pracy, jak również świadome i odpowiedzialne planowanie innowacyjnych rozwiązań mających na celu podniesienie jakości i atrakcyjności procesu opieki, wychowania i nauczania.

Bardzo dziękujemy zaproszonym gościom za obecność, a nauczycielom wychowania przedszkolnego za podzielenie się swoimi pomysłami z realizowanych działań.

Chęć dalszej współpracy i miłe wrażenia ze spotkania utwierdziły nas w przekonaniu, że należy corocznie kontynuować forum dobrych praktyk. Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami jest inspiracją do kolejnych owocnych działań, przekłada się to na lepsze funkcjonowanie dzieci w wieku przedszkolnym, a to znacznie rzutuje na efektywność uczenia się w kolejnych etapach edukacji.

Galeria zdjęć »