Akcja Mostek

Akcja Mostek
Autor: Jolanta Świt

Od 5 października przez kolejne dwa tygodnie uczniowie naszej szkoły mieli okazję wziąć udział w „Akcji Mostek” prowadzonej przez Szkolny Klub Wolontariatu oraz Samorząd Uczniowski. 

Akcja miała na celu promowanie bezpiecznej drogi do szkoły. Każdy uczeń, który dwukrotnie w wyznaczone dni przyszedł do szkoły przez mostek, miał możliwość otrzymania „Bonusu Niepytajki” od odpowiedzi ustnej z dowolnego przedmiotu. Przedsięwzięcie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów, jednak musimy pamiętać, że poza nagrodą dla ucznia w postaci niepytajki, zawsze najważniejsze jest bezpieczeństwo młodego człowieka w drodze do i ze szkoły.