Profilaktyczne badania słuchu i mowy

Profilaktyczne badania słuchu i mowy

Profilaktyczne badania słuchu i mowy wśród dzieci z klas pierwszych Szkoły Podstawowej w województwie świętokrzyskim.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas pierwszych z Łagowa i Lechówka uczestniczą w projekcie „Profilaktyczne badania słuchu i mowy wśród dzieci z klas pierwszych SP w województwie świętokrzyskim”.

Przesiewowe  badania  słuchu oraz badanie mowy  odbędzie się 14 maja 2021r.

W ramach wykrytych nieprawidłowości dzieci będą mogły uczestniczyć w terapii logopedycznej. Harmonogram spotkań będzie dostosowany do zajęć szkolnych dzieci.

Uczniowie zostaną przebadani za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.