Zawieszenie pracy stacjonarnej do 11 kwietnia

Ogłoszenie

Do 11 kwietnia ograniczona zostanie praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami. Ograniczeniem objęto również praktyczną naukę zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki »