Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Ogłoszenie Plan postępowań o numerze 2021/BZP 00003414/01/P w dniu 2021-01-27 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Czytaj więcej »