Ślubowanie pierwszoklasistek w Lechówku

Autor: mgr Beata Zacharska

23 października 2020r. – Ślubowanie uczennic klasy pierwszej w Lechówku.

W dniu 23 października od samego rana w Szkole Filialnej w Lechówku  panowała świąteczna atmosfera. Z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego w gronie rodziców i dyrekcji dwie pierwszoklasistki wspaniale zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i muzyczne. Wykazały się znajomością zasad ruchu drogowego, zasad właściwego zachowania się w szkole oraz rozwiązywaniem zagadek. Przedstawiciel klasy trzeciej życzył uczennicom sukcesów w nauce oraz zapewnił o pomocy i opiece ze strony starszych kolegów i koleżanek w szkole.

W obecności zaproszonych gości uczennice złożyły uroczyste ślubowanie bycia dobrą uczennicą, przyrzekły godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po ślubowaniu dyrektor Zdzisław Zwoliński pasował dziewczynki na uczniów. 

Potem było mnóstwo życzeń i prezentów. Ten dzień na pewno długo pozostanie w pamięci pierwszoklasistów. 

Galeria zdjęć »