Szkoła znów otwarta dla najmłodszych uczniów


Od 25 maja 2020r. możliwy będzie powrót naszych najmłodszych uczniów do szkoły. Zaczną prace punkty przedszkolne, klasy „0” i klasy 1-3.Uczniowie będą mieli zapewnione zajęcia edukacyjne i opiekuńcze, będzie działać świetlica i stołówka szkolna (od środy). Zorganizujemy dowozy i odwozy uczniów.
Drodzy Uczniowie czekają na was odnowione sale i plac zabaw.

Dyrekcja szkoły wraz z nauczycielami i personelem Gminnego Zespołu Szkół będzie realizowała wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego w kwestii profilaktyki epidemii. Zachęcamy do zapoznania się z opracowanymi procedurami bezpieczeństwa dla rodziców i uczniów które dostępne są na naszej stronie gzslagow.edu.pl


Dzieci z klasy „0” i punktów przedszkolnych wchodzą do szkoły od ul. Zapłotniej (wejście przy małym placu zabaw). Uczniowie klas 1-3 wejście dotychczasowe.

Uczniowie uczęszczający na zajęcia do szkoły zostaną zwolnieni z obowiązku nauki zdalnej. Pozostali w domu uczniowie nadal będą realizować nauczanie zdalne.

Wychowawcy klas/grup oraz pracownicy szkoły dołożą wszelkich starań aby zapewnić bezpieczny pobyt uczniów w placówce.

Z wyrazami szacunku
Dyrekcja i pracownicy GZS w Łagowie