Tydzień Geomorfologii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach z warsztatami dla uczniów Szkoły Podstawowej w Łagowie

Autor: mgr Jolanta Świt

Instytut Geografii i Nauk o Środowisku (IGNŚ) Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach włącza się na początku marca b.r. w obchody TYGODNIA GEOMORFOLOGII (2-8.03.2020), które koordynuje Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich.

Celem tej inicjatywy środowiska akademickiego jest promocja GEOMORFOLOGII jako dziedziny naukowej,  jej  problematyki badawczej, metodyki badań i znaczenia aplikacyjnego.

5 marca odbędzie się wykład dotyczący roli geomorfologii w zrozumieniu otaczającej rzeczywistości oraz zwiedzanie Lapidarium Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku.

Natomiast 6 marca będą przeprowadzone z uczniami Szkoły Podstawowej w Łagowie warsztaty pod hasłem „Wędrówka kropli wody” połączone z zajęciami terenowymi.

Zapraszamy przedstawicieli różnych dziedzin i dyscyplin naukowych, a także osoby spoza środowiska akademickiego, w tym przede wszystkim młodzież szkolną wraz z nauczycielami.

Informacje szczegółowe na plakacie i stronie Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku.