Wyróżnienie Szkoły Podstawowej w Łagowie w II edycji konkursu „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”

Autor: mgr Grażyna Słowińska

W czasie II Edycji konkursu „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków” uczniowie chętnie realizowali warunki konkursu. Głosami Jury przyznano naszej Szkole Podstawowej w Łagowie wyróżnienie spośród 2239 szkół podstawowych z całej Polski, zgłoszonych, z pracami do konkursu.

Konkurs został przeprowadzony w świetlicy szkolnej pod kierunkiem p. Grażyny Słowińskiej, przy współpracy i pomocy kierowniczki p. Barbary Bery i p. Adama Stępnia.

Cieszył się wśród uczniów olbrzymim zainteresowaniem.

Głównym celem konkursu było zaszczepienie w dzieciach pasji do czytania i uwrażliwienie na kwestie ekologiczne.

Dziękuję bardzo uczniom, którzy wzięli udział w konkursie i tak wytrwale czytali książki.