Prezent gwiazdkowy od Sołectwa Lechówek

Autor: mgr Malgorzata Zielonka

Rada Sołecka Sołectwa Lechówek w budżecie na 2019 rok uwzględniła również potrzeby najmłodszych mieszkańców.

Dla przypomnienia Fundusz Sołecki są to środki finansowe wydzielone w budżecie Gminy dla danego Sołectwa na wykonanie zadań, ale tylko takich, które mają się przyczynić do poprawy warunków życia mieszkańców danego sołectwa.

W związku z tym przedsięwzięciem zakupiono książki za łączną sumę 1072 zł i w dniu 17 grudnia 2019r. przekazano je uroczyście podczas spotkania wigilijnego w Szkole Filialnej w Lechówku na ręce Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie pana Zdzisława Zwolińskiego.

Z księgozbioru będą mogły korzystać dzieci ze Szkoły Filialnej w Lechówku zarówno podczas zajęć w szkole jak i wypożyczać je do domu.

W imieniu własnym i dzieci dziękujemy bardzo za ten piękny gwiazdkowy prezent.

Obiecujemy korzystać z książek często, rozwijać umiejętności czytelnicze jak również dbać o ich stan wizualny.

Galeria zdjęć »