BohaterON - włącz historię!

Autor: mgr Renata Bryk

We wrześniu tego roku ruszyła czwarta edycja akcji „BohaterON - włącz historię!”, w której uczestniczyła także nasza szkoła.

Ponad 30 uczniów napisało listy, kartki z podziękowaniami i życzeniami, zaś najmłodsi wykonali laurki, które wysłano do żyjących uczestników Powstania Warszawskiego.

Jest to piękna lekcja historii i żywy dowód, że Ci, którzy walczyli o wolną Polskę mają swoje miejsce w pamięci i sercach młodych Polaków.

Akcja ta jest wstępem do listopadowych obchodów Święta Niepodległości a zainicjowali ją  nauczyciele historii naszej szkoły: Renata Bryk, Grzegorz Bera oraz pedagog szkolny Agnieszka Jakubczyk.