Kondolencje


4 października 2019r.  w Łagowie odbył się pogrzeb śp. Tadeusza Kosztowniaka.
Zmarły w wieku 88 lat był wieloletnim pracownikiem obsługi Szkoły Podstawowej w Łagowie. Pracował w naszej placówce w latach 1971 - 1996.

W uroczystości pogrzebowej, oprócz pogrążonej w żałobie rodzinie,  wzięli udział emerytowani i obecni nauczyciele,  pracownicy obsługi szkoły w Łagowie. Ponadto dla uczczenia pamięci zmarłego w ceremonii pogrzebowej uczestniczyła delegacja młodzieży naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym.

Pokoleniu naszej społeczności lokalnej, która uczęszczała do szkoły w Łagowie w minionych latach, zmarły śp. Tadeusz Kosztowniak pozostanie w pamięci jako człowiek szlachetny i pracowity.

Pogrążonej w żałobie najbliższej rodzinie, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy obsługi i młodzież szkoły w Łagowie składają wyrazy współczucia.