„Idę do szkoły…” – Uroczystość Pasowania na Ucznia


17 października 2019 roku  w  Szkole Podstawowej  w Łagowie odbyła się Uroczystość Pasowania na Ucznia Klasy Pierwszej.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Łagów pan Paweł Marwicki, Dyrektor  GZS - pan Zdzisław Zwoliński, Wicedyrektor szkoły - pan Mirosław Gadowski, nauczyciele: Jolanta Michalczyk i Michał Łebek oraz Rodzice Pierwszoklasistów. Wszyscy goście zostali zaproszeni do jury, które oceniało wiedzę i umiejętności dzieci. Pierwszoklasiści udowodnili, iż zasługują na miano uczniów.

Najważniejszym momentem ceremoniału  było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar Szkoły Podstawowej w Łagowie oraz pasowanie na uczniów, którego dokonał Dyrektor szkoły - pan Zdzisław Zwoliński.

W ten sposób uczniowie klasy IA i klasy IB stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej.

Burmistrz Miasta i Gminy Łagów wręczył uczniom klas pierwszych  pamiątkowe dyplomy, a Wicedyrektor upominki ufundowane przez opiekunów szkolnego sklepiku. Słodkie kuferki pierwszoklasiści otrzymali z rąk Rodziców, którzy aktywnie uczestniczyli w uroczystości
Naszym najmłodszym uczniom życzymy samych sukcesów i radości ze zdobywanej wiedzy.

Wychowawcy klas pierwszych: M.Gadowska i E.Mikulko.
Galeria zdjęć »