Szkoła Podstawowa im. B. Ch. wśród nagrodzonych w konkursie #OSEwyzwanie.


Autor: mgr Daria Kosztowniak

Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu #OSEWyzwanie,  którego organizatorem jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy, dokonała rozstrzygnięcia i zdecydowała o przyznaniu 764 nagród dla szkół.


Z województwa świętokrzyskiego wyłoniono 31 laureatów, wśród nagrodzonych jest Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Łagowie.

Nagrodami w konkursie są komputerowe pracownie mobilne, każda składająca się z 16 laptopów umieszczonych w przenośnej szafie.

Sukces udało się osiągnąć dzięki inicjatywie pani Darii Kosztowniak, wsparciu dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie pana Zdzisława Zwolińskiego oraz zaangażowaniu uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej.

Spośród otrzymanych od uczniów prac plastycznych do konkursu nominowana została praca Filipa Moniewskiego z klasy VIIIb.

W konkursie mogły wziąć udział szkoły z miejscowości poniżej 50 tys. mieszkańców, zgłoszone do projektu OSE i programu mLegitymacja szkolna. Dodatkowo każdy uczestnik mógł  zwiększyć swoje szanse zgłaszając pracę plastyczną pt. „SmartSzkoła” oraz deklarując udział w wydarzeniu CodeWeek i zgłoszenie nauczyciela w projekcie OSEhero.

Konkurs #OSEwyzwanie »