mLegitymacja

Przygotowana przez Ministerstwo Cyfryzacji mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie, jest ona częścią aplikacji mObywatel.  – To bezpieczne, nowoczesne i bezpłatne narzędzie.

Identycznie jak papierowa wersja dokumentu, poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych. Jest także podstawą do otrzymania innych, przysługujących uczniom, zniżek.

Uczniowie mogą z niej korzystać w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów. Nie tylko w trakcie kontroli biletów, ale także np. przy zakładaniu karty w bibliotece czy zakupie biletów do kina.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wydano wcześniej tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest tożsamy z okresem ważności wydanej wcześniej wersji papierowej.

Pierwszą mLegitymację Dyrektor GZS w Łagownie mgr Zdzisław Zwoliński uroczyście wręczył uczniowi Szkoły podstawowej na apelu w dniu 30 października 2019r.
mLegitymacja
Wizualizacja danych ważnej i nieważnej mLegitymacji szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na ekranie urządzenia mobilnego. Źródło: Dz. Ust. 2019 Poz. 1700.

W celu uzyskania mLegitymacji należy:
  1. Zapoznać się z procedurami wydawania mLegitymacji
  2. Pobrać wniosek ze strony lub z sekretariatu. 
  3. Przesłać  aktualne zdjęcie, spełniające wymogi zdjęcia dokumentowego na adres e-mail: mlegitymacja@gzslagow.edu.pl 
  4. Złożyć wniosek w sekretariacie wraz z legitymacją w wersji papierowej (w celu weryfikacji danych). Wniosek musi być podpisany przez Rodzica lub pełnoletniego ucznia.
  5. Cierpliwie czekać na otrzymanie kodu QR i kodu aktywacyjnego.
  6. Zainstalować aplikację mObywatel .
  7. Kliknąć w ikonę Plus i wybrać z listy Legitymacja Szkolna.
  8. Zapoznać się oraz zaakceptować regulamin, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wyrazić zgodę na użycie aparatu.
  9. Zeskanować kod QR otrzymany w szkole i zatwierdzić  go.
  10. Podać kod aktywacyjny, który widnieje obok kodu QR i aktywować go.

Instrukcje dla uczniów i wniosek (format pdf) »


Administratorem danych osobowych uczniów, którym wydano mLegitymację szkolną jest Gminny Zespół Szkół w Łagowie, ul. Zapłotnia 2, 26-025 Łagów.
Inspektorem ochrony danych osobowych jest Marek Woźniak. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych dziecka, prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na adres: gzslagow1@gmail.com