Logopeda


mgr Anna Błońska-Staniek

Ukończyła studia magisterskie filologia polska, studia podyplomowe logopedia, studia podyplomowe edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną oraz studia podyplomowe oligofrenopedagogika. Logopedą szkolnym jest od pięciu lat.

Godziny pracy:
  • Poniedziałek 7:30 - 8:00, 8:45 - 15:45
  • Wtorek 10:00 - 12:30
  • Środa 7:30 - 9:00 zapisy, konsultacje, ćwiczenia, 9:30 - 14:30
  • Czwartek 7:30 - 15:30
Gabinet znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej, na parterze, pokój 42.

Zadania logopedy:
  • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, 
  • prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów, rodziców, opiekunów w zakresie stymulacji rozwoju mowy i eliminowania jej zaburzeń,
  • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami, nauczycielami ucznia oraz najbliższym środowiskiem dziecka, wspieranie rozwoju uczniów i zaspokajanie ich szczególnych potrzeb edukacyjnych.

Kliknij aby dowiedzieć się więcej o logopedii ».