Logopeda


mgr Anna Błońska-Staniek

Ukończyła studia magisterskie filologia polska, studia podyplomowe logopedia, studia podyplomowe edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną oraz studia podyplomowe oligofrenopedagogika. Logopedą szkolnym jest od czterech lat.

Godziny pracy:
  • Poniedziałek 11:25 - 16:55, 16:15 - 16:55 – konsultacje
  • Wtorek 8:00 - 11:30
  • Środa 8:00 - 14:30, 8:00 - 8:45 – konsultacje
  • Czwartek 8:45 - 15:15
Gabinet znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej, na parterze, pokój 42.

Zadania logopedy:
  • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, 
  • prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów, rodziców, opiekunów w zakresie stymulacji rozwoju mowy i eliminowania jej zaburzeń,
  • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami, nauczycielami ucznia oraz najbliższym środowiskiem dziecka, wspieranie rozwoju uczniów i zaspokajanie ich szczególnych potrzeb edukacyjnych.

Kliknij aby dowiedzieć się więcej o logopedii ».