Logopeda


mgr Anna Błońska

Ukończyła studia magisterskie filologia polska, studia podyplomowe logopedia, studia podyplomowe edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną, studia podyplomowe oligofrenopedagogika oraz studia podyplomowe integracja sensoryczna. Logopedą szkolnym jest od siedmiu lat.

Godziny pracy:
  • Poniedziałek 7:30 - 15:30 (10:20 - 11:20 mk)
  • Wtorek 8:00 - 10:00
    8:00 - 8:45 - zapisy i konsultacje
  • Środa 7:30 - 11:30, 12:30 - 14:30
  • Czwartek 7:30 - 13:30
  • Piątek 7:20 - 12:20
Gabinet znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej, na parterze, pokój 42.

Zadania logopedy:
  • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, 
  • prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów, rodziców, opiekunów w zakresie stymulacji rozwoju mowy i eliminowania jej zaburzeń,
  • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami, nauczycielami ucznia oraz najbliższym środowiskiem dziecka, wspieranie rozwoju uczniów i zaspokajanie ich szczególnych potrzeb edukacyjnych.

Kliknij aby dowiedzieć się więcej o logopedii ».