Logopeda


mgr Anna Błońska

Ukończyła studia magisterskie filologia polska, studia podyplomowe logopedia, studia podyplomowe edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną oraz studia podyplomowe oligofrenopedagogika. Logopedą szkolnym jest od sześciu lat.

Godziny pracy:
  • Poniedziałek 7:30 - 15:30
  • Wtorek 7:30 - 9:00, 10:15 - 11:15
  • Środa 7:30 - 11:20, 11:50 - 13:30
  • Czwartek 7:30 - 8:45 (konsultacje, zapisy i ćwiczenia) 8:50 - 15:30
Gabinet znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej, na parterze, pokój 42.

Zadania logopedy:
  • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, 
  • prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów, rodziców, opiekunów w zakresie stymulacji rozwoju mowy i eliminowania jej zaburzeń,
  • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami, nauczycielami ucznia oraz najbliższym środowiskiem dziecka, wspieranie rozwoju uczniów i zaspokajanie ich szczególnych potrzeb edukacyjnych.

Kliknij aby dowiedzieć się więcej o logopedii ».