Dyrektor GZS

mgr Zdzisław Zwoliński

mgr Zdzisław Zwoliński
Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie

Nauczyciel, społecznik i samorządowiec, od początku swojej działalności z zaangażowaniem poświęca się służbie na rzecz społeczeństwa.

Pracę zawodową rozpoczynał w reaktywowanej szkole podstawowej w Sędku 27 lat temu.

Do czasu objęcia stanowiska dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie w 2019r., nieprzerwanie przez 20 lat pełnił funkcję radnego. Spełnia się pracując na rzecz społeczeństwa, a zwłaszcza w działaniach na rzecz dzieci i młodzieży. Zrealizował wiele inicjatyw, m.in. Pikniki rodzinne z okazji Dnia Dziecka, przeglądy szopek bożonarodzeniowych, biegi patriotyczne, spotkania z Mikołajem, Fundusz stypendialny „Sakiewka Zbója Madeja”, Gminna Liga Piłki Nożnej.
Jest także strażakiem w OSP Łagów.

Bardzo wysoko ceni współpracę z ludźmi i w tym upatruje źródeł osiągania sukcesów.
Bezpieczeństwo i uczeń są priorytetem w Jego pracy.