UJK XXXII TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

 


Ogólna idea XXXII TKJ:

Motyw przewodni projektu: Życie, które mi dano, jest tylko opowieścią; ale jak ja ją opowiem, to już moja sprawa. Jedynie o to mi chodzi.

Marek Hłasko, Piękni, dwudziestoletni

Tegoroczna idea XXXII TKJ:

          XXXII edycja projektu Tydzień Kultury Języka skupia uwagę na szeroko pojętej sztuce opowiadania historii, której celem jest konstruowanie i przedstawianie narracji w taki sposób, by wywołać emocje, budować napięcie i utrzymywać uwagę odbiorców. Snucie opowieści (storytelling) to metoda dydaktyczna wrażliwa na język i emocje, budująca wyobraźnię, kreatywność, krytyczne myślenie i umiejętność współpracy w grupie. W czasie Tygodnia pragniemy odświeżyć opowieści „zapisane” w baśniach, legendach, podaniach, mitach, sagach, odysejach, pieśniach, a także nauczyć się, jak tworzyć własne, niepowtarzalne i wyjątkowe historie.

Zachęcamy, aby tę umiejętność kształtować na podstawie tekstów i dokonań wybitnych postaci uznanych przez Sejm i Senat RP za Patronów 2024 roku. Wśród nich znajdują się: Marek Hłasko, arcybiskup Antoni Baraniak, Romuald Traugutt, Wincenty Witos, rodzina Ulmów, Kazimierz Wierzyński, Melchior Wańkowicz i Zygmunt Miłkowski (Sejm); Witold Gombrowicz, Czesław Miłosz, Wincenty Witos oraz Władysław Zamoyski (Senat).


 Tegoroczne cele projektu:

* kształtowanie umiejętności opowiadania i tworzenia historii, zgodnie z zaleceniami ujętymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego;

* przypomnienie wybitnych postaci uznanych w roku 2024 przez Sejm i Senat RP

 za Patronów oraz ich dokonań w obszarze historii, kultury i języka polskiego;

* zorganizowanie różnorodnych form umożliwiających doskonalenie tworzenia interesujących opowieści z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi

i ciekawych technik narracyjnych.


Nasza szkoła od kilku lat celebruje Tydzień Kultury Języka.

 W tym roku zachęcamy do udziału w konkursach:

- mitologicznym (uczniowie klas V),

-  recytatorskim,

- quizie językowym (na poziomie równoległych klas),

- krasomówczym,

- frazeologicznym.

Szczegółowych informacji udzielą nauczyciele poloniści i bibliotekarze.