Rekrutacja 2024/2025 r.

Ogłoszenie
Szanowni Państwo,

Dyrekcja Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie uprzejmie informuje o rozpoczęciu rekrutacji do punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych oraz klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025. Wnioski można pobrać ze strony internetowej https://www.gzslagow.edu.pl/ lub w sekretariacie szkoły.

Wypełnione   wnioski  należy składać  od 19 lutego do 8 marca 2024r.  w  sekretariacie  szkoły  Gminnego   Zespołu  Szkół w Łagowie ul. Zapłotnia 2, w godzinach 7:00 – 15:00 

Zapraszamy

Dokumenty do pobrania: