Rekrutacja do świetlicy na rok szkolny 2022/2023

Ogłoszenie

Autor: Anna Michalczyk

Drodzy Państwo, 
rozpoczynamy rekrutację do świetlicy na rok szkolny 2022/2023. Karty zgłoszeń są do odebrania w sekretariacie szkoły lub u kierownika świetlicy.

Nabór trwa od 18.08 do 30.08 2022r. Listy dzieci przyjętych wywieszone będą 1.09.2022r na tablicy ogłoszeń i w sekretariacie szkoły.