Idea „Zero Waste” w Gminnym Zespole Szkół w Łagowie

Idea „Zero Waste”
19 maja 2021 roku w Dniu Dobrych Uczynków dla Ziemi, Samorządy Uczniowskie oraz Szkolny Klub Wolontariatu we współpracy ze świetlicami środowiskowymi zainicjowały w Gminnym Zespołu Szkół w Łagowie działania popularyzujące styl życia „ZERO WASTE” zgodnie, z którym ludzie starają się generować jak najmniej odpadów.